Door drukte staat kennis installatiebranche onder spanning

De kennis van nieuwe technieken loopt achter.

Door drukte staat de kennis van monteurs en binnendienstmedewerkers in de installatiebranche onder spanning. Dit blijkt uit onderzoek die De Installatie Academie heeft uitgevoerd onder 3000 installatiebedrijven. Hieruit is gebleken dat er minder tot niet getraind wordt door drukte, personeelstekort en de beperkingen door corona. Dit heeft op lange termijn grote gevolgen voor het kennisniveau van de installateur. Zeker als je kijkt naar de grote technische ontwikkelingen die niet stil staan.

Meer dan 70% van de installateurs die deelnamen aan dit onderzoek hebben op dit moment niet genoeg personeel om de vragen uit de markt te beantwoorden. Deze drukte lijkt de aankomende periode ook niet af te nemen. Dit betekent dat zij op zoek zijn naar technisch personeel. De verwachting is dat het beschikbare technische personeel niet toeneemt.

Monteurs en binnendienst lopen achter in kennis

Het is van groot belang dat je als installateur goed op de hoogte bent van wat er speelt in de markt. 95% van de ondervraagden was het hier natuurlijk mee eens. Stilstand is achteruitgang. Zorgelijk is dat meer dan 40% van de ondervraagden aangeeft dat monteurs en binnendienst medewerkers achterlopen in kennis, trends en ontwikkelingen. Reden hiervoor zijn onder andere de drukte, het personeelstekort en corona. Ondanks dat ze wel willen is er niet voldoende tijd en ruimte. Dit komt doordat er nu al vaak achter de feiten aan wordt gelopen.

Groot tekort aan kennis van nieuwe technieken

Alle beschikbare trainingstijd wordt gestoken in ‘’verplichte’’ trainingen. Terwijl er juist veel behoefte is aan verbreding van kennis in de brede lijn. Nieuwe technieken, ‘’die we wel doen, maar waar we ons nooit echt in hebben verdiept’’, hebben de meeste monteurs nog niet volledig onder controle. De vraag vanuit personeel blijft daarnaast wel aanwezig om zicht te specialiseren in technieken of een training te volgen rond veiligheid of soft skills.

De combinatie van een te lage aanwas van nieuw technische personeel die de markt instroomt. En het te weinig tijd voor waardevolle trainingen maakt dat de installatiebranche afstevent op een groot tekort aan kennis.

Vier trainingen op één dag

Meer dan 60% van de ondervraagden gaf aan hun personeel nog wel twee dagen te kunnen missen voor trainingen. Een oplossing voor dit probleem is het geven van meerdere trainingen op één dag. Waar De Installatie Academie dan weer handig op ingesprongen is door 4 verschillende trainingen te geven op één dag.

Kortom, veel installateurs zien wel het belang van bijscholing en willen dit ook voor hun personeel. De combinatie van een te lage aanwas van nieuw technische personeel die de markt instroomt en het te weinig tijd voor waardevolle trainingen, maakt dat de installatiebranche afstevent op een groot tekort aan kennis. Ondanks de lastige periode waar we inzitten is het bijscholen van personeel nodig. Daarnaast moeten we zoeken naar oplossingen om in minder tijd meer kennis tot ons te nemen om de ontwikkelingen in de markt aan te kunnen.